Arhiviranje dokumentacije je važan aspekt poslovne higijene, a ne samo zakonska obaveza. Jedan od ciljeva kompanije Document Storage Center je da ukaže dodatnu pažnju svojim klijentima, partnerima i zajednici, na ovaj momenat, od osnivanja. Ove ciljeve realizujemo kroz aktivno učešće u edukacijama.

Kako bi podigli nivo svesti i edukovali pre svega zaposlene u privatnom sektoru, ali i u javnoj upravi već nekoliko godina unazad učestvujemo na edukativnim seminarima koje organizuje Centar za razvoj arhivskih tehnologija. Seminari su uvek fokusirani na aktuelne teme iz kancelarijskog i arhivskog poslovanja, a posebnu pažnju posvećuju i uvek aktuelnim temama kao što su arhiviranje dokumentacije i arhivska knjiga. Prošlog petka je u prostorijama nastavnog centra “Stepenik” održan seminar pod nazivom ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE I DIGITALIZACIJA U SKLADU SA ZAKONOM O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI – ARHIVSKA KNJIGA.

Seminar pod nazivom ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE I DIGITALIZACIJA U SKLADU SA ZAKONOM O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI – ARHIVSKA KNJIGA je pored teorijskog dela, pokrio i praktični deo.

Polaznici su naučili:

Pojašnjene su i nove aplikacije u pripremi:

Bilo je reči i o ostalim temama kao što su digitalna transformacija, elektronska dokumenta, arhivsko i kancelarijsko poslovanje.

SADRŽAJ SEMINARA

CERAT je pokušao je da pažljivim izborom predavača pokrije sve aktuelne teme. Izdvajamo neke od njih:

Polaznici seminara bili su zaposleni u kompanijama i organizacijama koji žele da unaprede znanje o arhivistici, arhiviranju dokumentacije, elektronskim dokumentima, elektronskim arhivima i svim servisima koji se odnose na pomenute oblasti.

Znanje koje su polaznici seminara stekli usklađeno je sa novim zakonom Republike Srbije i obuhvatilo je kompletne izmene i dopune čiji je sadržaj usklađen sa zahtevima Evropske unije. Tokom predavanja pokrivene su i teme koje se tiču Zakona o Elektronskom dokumentu, GPDR regulativi i digitalnoj transformaciji.

PREZENTACIJE SA SEMINARA

Prezentacije se seminara možete preuzeti sa linka ispod:

NAJAVA SLEDEĆEG SEMINARA

Naredna edukacija koja će pokriti aktuelne teme koje se tiču pojmova arhiviranje dokumentacije / arhivska knjiga održava se u petak, u maju 2023. godine.

USPEŠAN seminar: ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE I DIGITALIZACIJA DOKUMENTACIJE – ARHIVSKA KNJIGA