Digitalizacija dokumentacije je osnovni proces IV industrijske revolucija. Usluga DIGITALIZACIJE DOKUMENTACIJE u kompaniji Document Storage Center podrazumeva konverziju fizičke dokumentacije u bilo koji elektronski format.

Digitalizacija dokumentacije

Nakon uređenja fizičkog arhiva, a u zavisnosti od delatnosti koju obavljate, preporučuje se digitalizacija dokumentacije koju koristite u svakodnevnom poslovanju.

Šta zapravo podrazumeva digitalizacija?

Najobuhvatnija definicija digitalizacije je definitivno transformacija dokumenta sa papirnog u digitalni oblik radi jednostavnijeg skladištenja i kvalitetnijeg pristupa istom.

Digitalizacija dokumentacije omogućava brzo pretraživanje sadržaja i distribuciju podataka, te mogućnost pristupa podacima s udaljenih lokacija.

Digitalizacija dokumentacije

Proces digitalizacije

Kao i kod fizičkog arhiviranje, ovaj proces karakteriše nekoliko aktivnosti:

 • Preuzimanje dokumentacije od klijenta,
 • Priprema dokumentacije za digitalizaciju – razdvajanje stranica, sortiranje i sl.
 • Skeniranje dokumenata u željeni format,
 • Indeksiranje skenirane dokumentacije u skladu sa standardima po kojima se arhivira ili po željama klijenta,
 • Zaštita skenirane dokumentacije prema želji klijenta,
 • Dostavljanje digitalnih dokumenata klijentu,
 • Povraćaj fizičke dokumentacije u depo klijenta.

Digitalizacija dokumentacije

Prednosti posedovanja digitalne dokumentacije

Neke od prednosti digitalizacije koje svakako treba istaći su:

 • ušteda prostora,
 • smanjenje broja angažovanih ljudi na poslovima zaštite i obrade dokumentacije,
 • veća dostupnost informacijama,
 • brži pregled, ispis i distribucija digitalnih dokumenata,
 • mogućnost da više korisnika koristi dokument istovremeno,
 • mogućnost ograničenja pristupa i pretraživanja sadržaja,
 • kvalitetnija zaštita podataka.