Beograd,
25. mart 2016.

KLIJENT KAO PRIORITET

Želimo da obezbedimo trajno poverenje klijenata visokim kvalitetom svojih usluga.

KVALITET KAO USLOV RAZVOJA KOMPANIJE

Shvatajući kvalitet kao osnovnu karakteristiku proizvoda i procesa rada i kao najvažniji faktor uspešnosti na tržištu želimo da ostvarimo stabilan rast i razvoj kompanije. To postižemo kroz:

  • Razvijanje svesti zaposlenih o ličnoj odgovornosti za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje radnih obaveza,
  • Visoke standarde kvaliteta usluga i servisa,
  • Izgradnju sistema menadžmenta kvalitetom kao osnovu planiranja, kontrolisanja i stalnog unapređenja procesa rada.

PARTNERSKI ODNOSI

Želimo da ostvarujemo i stalno razvijamo partnerske odnose sa kupcima i dobavljačima dajući poseban značaj saradnji na bazi međusobnog poštovanja i razmene mišljenja.

ODGOVORNOST I ZNAČAJ KOMPANIJE

Učešćem u razvoju uže sredine i poštovanjem zakonskih odredbi i propisa želimo da se istaknemo kao značajan i koristan član društva. Planskim i efikasnim korišćenjem raspoloživih resursa težimo da održimo i povećamo ostvareni ugled na tržištu kao i ugled među klijentima, partnerima i konkurencijom.

ZNAČAJ POJEDINCA

Shvatajući da zaposleni svojim radom i zainteresovanošću daju doprinos unapređenju usluga i procesa rada, kao i poslovanju preduzeća u celini, trudimo se da obezbedimo zadovoljstvo svakog pojedinca. Razvili smo i održavamo klimu saradnje i timskog rada, međusobnog poštovanja, poverenja i pripadnosti kolektivu. Zaposlenima pružamo mogućnosti za lično i stručno usavršavanje.

Menadžment kompanije Document Storage Center d.o.o. stalno preispituje politiku kvaliteta i efikasnost sistema menadžmenta kvalitetom u cilju stalnog unapređenja procesa rada i poslovanja.

Toma Bilić
Founder & CEO