Pod pojmom upravljanja digitalnom dokumentacijom podrazumeva se upravljanje elektronskim dokumentima kao i upravljanje elektronskim arhivima. Rešenje DocSC e-ARhiv sigurno spada u jedno od najsavremenijih.

DocSC e-Arhiv

Potreba za elektronskim upravljanjem

Skup raličitih formata dokumenata na različitim medijima je svakako rezultat poslovnih aktivnosti preduzeća i organizacijama. Ovde se prvenstveno misli na:

 • poslovnu dokumentaciju,
 • projektnu dokumentaciju,
 • klasična pošta,
 • elektronska pošta,
 • zvučni i video zapisi,
 • faksovi,
 • dokumenti sistema upravljanja,
 • ugovori i sl.

Sva ova dokumentacija nalazi se u svom izvornom obliku, i veoma često je nesortirana i neodgovarajuće skladištenja. Otuda i potreba da se upravlja, pre svega arhivom (Records & Informations Management) a zatim i elektronskom dokumentacijom (Documents Management).

Prednosti elektronskog upravljanja

Neophodno je potragu za potrebnim informacijama i celim projektima koja je sada spora, nekomforna i u velikom broju slučajeva uzaludna učiniti efikasnijom. Svedoci smo vremena gde se sve više dokumentacije u poslednje vreme stvara originalno u elektronskom obliku. Potreba da se ova dokumentacija funkcionalno poveže sa postojećom dokumentacijom u papirnom obliku je svakako ne samo potreba nego i neophodnost u savremenom poslovanju.

Postojeće stanje svakako stvara ozbiljno velike gubitke a ponekad i trajno propadanje bitnih podataka. Iracionalno trošenje ljudskih resursa, vremena i kapaciteta nije potrebno ni pominjati.

Records & Informations Management

Dostupan kroz opciju kupovine ili iznajmljivanja DocSC e-ARhiv software (software as a service) za upravljanje zapisima i informacijama koji Document Storage Center nudi svojim klijentima je najsavremenije rešenje koje je funkcionalno i radi na apsolutno svim platformama i uređajima. Servis omogućava klijentu slanje, primanje i upravljanje svim elektronskim i skeniranim dokumentima.

Ovaj servis kompletira portfolio apsolutnog outsource koncepta fizičkog čuvanja dokumentacije dok klijent na taj način dobija kompletnu usllugu, koja je prilagođena potrebama i zahtevima a u skladu je sa korporativnom strategijom.

Prednosti ovog sistema su:

 • Jednostavan pristup svim delovima arhive,
 • Neograničen broj korisnika može koristiti dokumente u isto vreme,
 • Mogućnost izrade svih vrsta izveštaja,
 • Nadzor na pristupom servisu i aktivnostima korisnika,
 • Dodatna bezbednost dokumenata kroz kreiranje kopija i originala.

Documents Management

Servis za elektronsko upravljanje dokumentacijom predstavlja sistem koji prati celokupan životni ciklus dokumenata – od stvaranja do arhiviranja / uništenja. Ovo je sastavni deo digitalne transformacije svake kompanije koji je prvenstveno namenjen podizanju efektivnosti i profita a smanjenjenju operativnih troškova. Prateći savremene trendove poslovanja Document Storage Center svojim korisnicima nudi najsavremeniji servis za upravljanje dokumentacijom koji je dostupan u InHouse instalaciji kao i kao SaaS rešenje.

Osnovne funkcije sistema su:

 • Organizacija dokumentacije,
 • Kreiranje logičkih grupa dokumentacije,
 • Upravljanje životnim ciklusom dokumenata,
 • Kreiranje toka upravljanja dokumentaom,
 • Mogućnost digitalizacije,
 • Mogućnost indeksiranja,
 • Mogućnost OCR-ovanja,
 • Mogućnost digitalnog potpisivanja,
 • Distribuciju dokumentacije,
 • Mogućnost horiznotalnih / vertikalnih / digitalnih odobrenja,
 • Arhiviranje dokumenata,
 • Razmena i deljenje dokumentacije,
 • Kolaboracija više učesnika,
 • Definisanje poslovnih procesa koji se odnose na dokument,
 • Automatizaciju procedura (WorkFlow),
 • Kreiranje zapisa koji nastaju u radu sa dokumentacijom,
 • Obaveštenja o događanjima u sistemu.