Kompanija Document storage center arhivira dokumentaciju koja može biti u bilo kom obliku, bilo da se radi o registratorima, fasciklama, povezima, kutijama i slično.
Sav registratuski materijal koji nastaje u kancelarijskom poslovanju se klasifikuje, sortira i pakuje u adekvatne arhivske kutije i odlaže u specijalne depoe.
Kompanija Document storage center pruža svojim klijentima mogućnost da svoju poslovnu dokumentaciju bez obzira na količinu prebace u bilo koji elektronski format.
Sva digitalizovana dokumenta čuvaju se u specijalizovanom DSC informacionom sistemu i dostupna su samo ovlašćenim licima klijenata 24/7, 365 dana u godini sa bilo koje lokacije i uređaja.