Jedinstveno DSC rešenje omogućava praćenje kretanja dokumentacije.
DSC informacioni sistem omogućava da ovlašćeni administrator od strane Vaše kompanije može u svakom trenutku imati uvid u status dokumentacijie, pratiti svaki korak u procesu potraživanja/vraćanja dokumentacije i imati potpune izveštaje o svim aktivnostima.
Naš jedinstveni DSC informacioni sistem Vas i nas redovno obaveštava o rokovima za izlučivanje dokumentacije koja se nalazi u našim arhivskim depoima.
Kompanija Document storage center u svom poslovanju nudi kompletno rešenje za izlučivanje (uništavanje) bezvrednog registraturskog materijala nastalog u arhivskom i kancelarijskom poslovanju.
Ovom uslugom izbegavamo bespotrebno čuvanje i arhiviranje dokumentacije, čime vršimo znatnu uštedu novca, vremena i prostora svake kompanije.