dostupnostOvlašćenim predstavnicima kompanija, dodeljuje se jedinstvena korisnička šifra i lozinka za pristup DSC informacionom sistemu. U svakoj kompaniji postoji određeni broj sektora tako da bi i nivoi pristupa arhiviranoj dokumentaciji bili različiti.
Jednostavnom pretragom u informacionom DSC sistemu, lako se može doći do svakog dokumenta. Klijenti odabirom usluge koja im je potrebna, jednim klikom mogu odabrati svaku željenu aktivnost.

U cilju što efikasnijeg poslovanja, pružamo vam uslugu dostave dokumentacije koju obavljaju dostavnim vozilima naši kuriri.

Na zahtev klijenta,  pronalazimo i šaljemo skeniranu dokumentaciju u roku od 15 minuta u elektronskoj formi (putem e-maila/faxa).
Fizička dostava potrebne dokumentacije na teritoriji Beograda obavlja se u roku do 2h.
Vraćanje dokumentacije se vrši nakon obaveštenja klijenta da je dokument spreman da se vrati u arhivski depo. Dokumentacija se najpre vraća u informacioni sistem, zatim konzervira (vakumira) a potom i fizički vraća u odgovarajuću arhivsku kutiju.
Svaki korak u procesu potraživanja/vraćanja dokumentacije je evidentiran u informacionom sistemu tako da ovlašćeni administrator od strane Vaše kompanije može u svakom trenutku imati uvid u status dokumentacijie i imati potpune izveštaje o svim aktivnostima.