bezbedno i pouzdanoSve aktivnosti sa klijentima, njihovom dokumentacijom ili digitalnim zapisima postavljene su u skladu sa najvišim bezbedonosnim standardima struke.
Standardi kompanije su usklađeni po svim tačkama sa zakonom o tajnosti podataka i zaštiti podataka o ličnosti, kako u verbalnoj tako i u pisanoj komunikaciji.

Arhivski depoi  naše kompanije obezbeđeni su najsavremenijim sistemima zaštite:
- Celodnevni video nadzor svih objekata spolja i unutra sa sistemom napajanja i snimanja,
- Sistem zaštite od požara, poplava i štetočina sa automatskom dojavom adekvatnim službama
- Alarmni sistem sa automatskom dojavom policiji i ovlašćenim predstavnicima naše kompanije
- Kontrolisani pristup svim prostorijama unutar kompanije.

Pristup depoima i operativnom delu prostorija, imaju zaposlena ovlašćena lica kompanije.
Zaposleni imaju prilaze uz određene pristupne nivoe, koji su obezbeđeni čipovanim karticama.
Kontrola pristupa se odnosi na sistem koji  kontroliše, prati i ograničiva kretanje ljudi, sredstva ili vozila, unutar i oko zgrade.

Prednosti korišćenja sistema kontrole pristupa :
- sprečavanje gubitka,
- sprečavanje šteta,
- maksimalna bezbednost i zaštitata ahivskih depoa
- apsolutna zaštita dokumentacije i podataka klijenata

Poštujući zakonski okvir i pravila struke u pogledu bezbednosti i poverlivosti podataka kompanija Document storage center svojim klijentima nudi uslugu poverljivog uništavanja dokumentacije što podrazumeva vrlo pouzdano i bezbedno uništavanje dokumentacije kojoj je istekao zakonski rok čuvanja ili je dokumentacija na bilo koji način bezvredna.